Registrácia Festival Za jazerom [14. - 16. júna 2019]

Všetky informácie o festivale a kurze nájdete na: www.zajazerom.sk/festival-2019
Vstupné: dobrovoľné
Registrácia na Festival Za jazerom je ukončená.
Ďakujeme a tešíme sa na vás 14. - 15. Júna 2019 v Šuňave.

www.zajazerom.sk